Hoppa yfir valmynd

Athugið að þessi færsla var skrifuð fyrir 1 ári síðan og því er hugsanlegt að innihald hennar eigi ekki lengur við.

9. nóvember 2021

Viltu stuðla að vinnuvernd og öryggi?

Samantekt

Vinnueftirlitið óskar eftir að ráða sérfræðing í fyrirtækjaeftirlit á starfsstöð Vinnueftirlitsins í Reykjavík.

Vinnueftirlitið leitar að metnaðarfullum, sjálfstæðum og drífandi einstaklingi með mikinn áhuga á vinnuvernd til að ganga til liðs við teymi sérfræðinga sem hefur eftirlit með að atvinnurekendur fari að lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Starfið heyrir undir sviðsstjóra öryggis og tæknisviðs.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Undirbúningur og framkvæmd fyrirtækjaeftirlits
 • Gerð skýrslna vegna eftirlits og eftirfylgni með fyrirmælum
 • Rannsókn vinnuslysa
 • Þátttaka í teymisvinnu og umbótastarfi
 • Upplýsingagjöf og leiðbeiningar til atvinnurekenda og starfsfólks með áherslu á vinnuvernd og á forvarnir

Menntun, hæfni og reynsla

 • Menntun sem nýtist í starfi, s.s. í iðn- eða tæknifræði
 • Þekking og reynsla af farsælli teymisvinnu og stýringu verkefna
 • Reynsla af eftirlitsstörfum kostur
 • Reynsla af textaskrifum og skýrslugerð
 • Góð greiningarhæfni
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi
 • Mikil hæfni í samskiptum
 • Mjög góð færni í íslensku og góð færni í ensku nauðsynleg. Vald á  norðurlandatungumáli kostur
 • Góð almenn tölvukunnátta nauðsynleg

Starfshlutfall er 100% og starfið felur í sér ferðalög að hluta.  Laun eru skv. kjarasamningum opinberra starfsmanna.  Fólk af öllum kynjum er hvatt til að sækja um starfið.

Umsóknarfrestur er til 22. nóvember nk. Umsóknum skal skilað á vefsíðu www.alfred.is. Senda skal ferilskrá á íslensku og kynningarbréf þar sem hæfni viðkomandi í starfið er rökstudd. Öllum umsóknum verður svarað. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar um starfið veita:

Katrín Dóra Þorsteinsdóttir, sviðsstjóri katrin.thorsteinsdottir@ver.is eða Hildur Ösp Gylfadóttir, mannauðsstjóri, hildur.gylfadottir@ver.is.