Hoppa yfir valmynd

Asbestnámskeið

Námskeiðið er ætlað þeim sem sem hyggjast vinna við tilkynningaskylt asbestniðurrif.

Uppbygging og skipulag

Námskeiðið er þriggja tíma réttindanámskeið, fyrir þá sem hyggjast vinna við tilkynningaskylt asbestniðurrif. Kennsla er á fyrirlestraformi.

Námskeiðið veitir réttindi til vinnu við asbestverk er valda lítilli mengun. Til dæmis niðurrif á þakplötum og ytri klæðningu utanhúss svo og minniháttar niðurrif og viðhaldsvinnu innanhús. Námskeiðið veitir ekki réttindi til stærri verkefna eða vinnu við eða með laust asbest þar sem hætta er á verulegri asbestmengun.

Haldin eru tvö námskeið árlega, að vori og hausti, ásamt sérnámskeiðum samkvæmt samkomulagi.

Nánari upplýsingar um asbest má finna á asbest.is

Námsskrá asbestnámskeiðs

Asbestvinna er að öllu jöfnu bönnuð samanber reglugerð um bann við notkun asbests á vinnustöðum. Vinnueftirlitið getur veitt undanþágu til asbestvinnu sem oftast felst í viðhaldi á eldra húsnæðis þar sem asbest var notað við byggingu. Einungis má veita þeim leyfi til vinnu við asbest sem hlotið hafa nægjanlega fræðslu um asbest, skaðsemi þess og hvaða ráðstafanir þarf að gera til að verja þá sem eru útsettir fyrir mengun af völdum asbests.

Þeir sem setið hafa námskeið Vinnueftirlitsins um vinnu við asbest, eða annara sem stofnunin viðurkennir teljast hafa fengið nægjanlega fræðslu. Stofnunin heldur skrá yfir þá sem setið hafa námskeið í því skyni að geta metið umsóknir um asbest vinnu. Þess vegna er mikilvægt að aðilar sem Vinnueftirlitið samþykkir til að halda asbestnámskeið upplýsi stofnunina að loknu hverju námskeiði hverjir hafa setið það.

Námskrá námskeiðsins tekur mið af kröfum í reglugerðum um bann við notkun asbests á vinnustöðum og nr. 705/2009 um asbestúrgang.

Námskeiðið tekur til eftirfarandi þátta

Hvað er asbest?

 • Til hvers er það notað?
 • Hvar er það helst að finna?

Hvernig berst asbest inn í líkamann?

 • Hvaða áhrifum veldur það?

Lög og reglur

 • Skyldur þeirra sem taka að sér asbestvinnu
 • Heilsufarsskoðanir
 • Leyfi sem þarf til asbestvinnu
 • Verklýsing og tilkynningar
 • Merkingar
 • Förgun

Greining á asbesti

 • Mengunarmælingar og mengunarmörk

Vinnuaðferðir og vinnuaðstæður

 • Tækjabúnaður
 • Mengunarvarnir
 • Persónuhlífar
 • Pökkun og frágangur
 • Þrif
 • Flutningur

Umsóknir um námskeiðshald

Til að Vinnueftirlitið geti metið umsóknir aðila um að halda námskeið, þarf að leggja fram allt námsefni ásamt upplýsingum um fyrirkomulag námskeiðsins þar með talið fjölda kennslustunda.

Þeim sem Vinnueftirlitið hefur veitt samþykki til að halda asbestnámskeið er skylt að tilkynna fyrir fram um fyrirhuguð námskeið og senda stofnuninni upplýsingar um þátttakendur sem lokið hafa námskeiðinu.

Vinnueftirlitið áskilur sér rétt til að senda fulltrúa á námskeiðið, án sérstaks fyrirvara, til að meta hvort það uppfylli þær kröfur sem gerðar eru.