Hoppa yfir valmynd

Eyðublöð
Eyðublöð

Hér má finna öll helstu eyðublöð sem Vinnueftirlitið hefur umsjón með. Við mælum með því að opna skjölin með Adobe Reader. Hægt er að fylla út eyðublöðin og vista þau útfyllt í tölvu ef þau eru opnuð með Adobe Reader. Vinsamlegast athugið að nýskráning, eigendaskipti og afskráning vinnuvéla fer eingöngu fram á mínum síðum.

Afskráning vinnuvélar eða tækis

Vinnuvélaskrá

Vinnuverndarstefna

Almenn Vinnuvernd

Sérfræðingur við gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum

Almenn Tilkynningar Vinnuvernd

Þjónustuaðili við gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum

Umsókn um viðurkenningu sem þjónustuaðili við gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum

Erlend vinnuvélaréttindi fyrir krana, lyftara og/eða jarðvinnuvélar

Vinnuvélaréttindi

Verklegt próf og réttindi á vinnuvél

Vinnuvélaréttindi

Beiðni um umsögn vegna aðbúnaðar, hollustuhátta og öryggis starfsmanna.

Almenn Vinnuvernd

Foreign certificate to operate cranes, forklifts and/or other heavy machinery

English Vinnuvélaréttindi · Foreign certificate to operate cranes, forklifts and/or other heavy machinery

Umsókn um skráningu vinnuvélar

Vinnuvélaskrá · Umsókn um skráningu vinnuvélar

Meintur atvinnusjúkdómur

Almenn Tilkynningar · Skýrsla læknis um meintan atvinnusjúkdóm

Öryggisnefndir, öyggisverðir og öryggistrúnaðarmenn

Almenn Tilkynningar Vinnuvernd · Matsblað fyrir öryggisnefndir öryggistrúnaðarmenn og öyggisverði

Persónuhlífar og búnaður

Almenn Vinnuvernd · Gátlisti persónuhlífa

Áhættumat lítilla fyrirtækja

Almenn Vinnuvernd · Áhættumat lítilla fyrirtækja

Vottorð kennara

Vinnuvélaréttindi · Vottorð kennara

Skráning bílalyftu

Vinnuvélaskrá · Umsókn um skráningu bílalyftu

Umboð vegna eigendaskipta

Vinnuvélaskrá · Umboð vegna eigendaskipta

Sala á vinnuvél af forskrá

Vinnuvélaskrá · Tilkynning um sölu vinnuvélar af forskrá

Ný lyfta eða endurbyggð

Vinnuvélaskrá · Tilkynning um nýja lyftu eða endurbyggða

Tilkynning um eigendaskipti

Vinnuvélaskrá · Tilkynning um eigendaskipti

Umsókn um leyfi til að nota erlend vinnuvélaréttindi

Vinnuvélaréttindi · Umsókn um leyfi til að nota erlend vinnuvélaréttindi

Æfingatími eða próftaka í vélahermi

Vinnuvélaréttindi · Beiðni um æfingatíma eða próf í vélahermi

Umsókn um afskráningu vinnuvélar eða tækis

Vinnuvélaskrá · Umsókn um afskráningu vinnuvélar eða tækis

Kennsluréttindi á vinnuvél

Vinnuvélaréttindi · Umsókn um kennsluréttindi á vinnuvél

Sérfræðingur við gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum

Almenn · Umsókn um viðurkenningu sem sérfræðingur við gerð áætlana um öryggi og heilbrigði á vinnustöðum

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi starfsmanna

Almenn Vinnuvernd · Umsókn um starfsleyfi beiðni um umsögn vegna aðbúnaðar hollustuhátta og öryggis starfsmanna

Vinna barns yngra en 13 ára

Almenn Vinnuvernd · Umsókn um leyfi vegna vinnu barns yngra en 13 ára

Niðurtaka eða viðhald á efnum í byggingum og eða vörum sem innihalda asbest

Almenn Efni og efnahættur Tilkynningar · Umsókn um heimild til niðurtöku eða viðhalds á efnum í byggingum og eða vörum sem innihalda asbest

Eiturefnaleyfi vegna kaupa og notkunar eiturefnis í atvinnuskyni

Almenn Efni og efnahættur · Umsókn um eiturefnaleyfi vegna kaupa og notkunar eiturefnis hættumerkt GHS06 í atvinnuskyni

Varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna

Almenn Efni og efnahættur Tilkynningar · Tilkynning vegna varna gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna

Byggingarframkvæmd eða tímabundin mannvirkjagerð

Almenn Tilkynningar · Tilkynning til Vinnueftirlitsins um byggingarframkvæmd eða tímabundna mannvirkjagerð

Kosning öryggistrúnaðarmanns og tilnefning öryggisvarðar eða stofnun öryggisnefndar

Almenn Vinnuvernd · Tilkynning til Vinnueftirlitsins um kosningu öryggistrúnaðarmanns og tilnefningu öryggisvarðar eða stofnun öryggisnefndar

6. skref áhættumats – samantekt

Almenn Vinnuvernd