Hoppa yfir valmynd
16. október 2023

Óskað eftir umsóknum um styrki í nýjan vinnuverndarsjóð – umsóknarfrestur til 12. desember

Samantekt

Vinnuverndarsjóður er nýtt samstarfsverkefni félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins og Vinnueftirlitsins. Markmið hans er að efla rannsóknir á sviði vinnuverndar og stuðla að bættri vinnuvernd á íslenskum vinnumarkaði. Sjóðnum er ætlað að styrkja verkefni og rannsóknir sem miða að því.

Frestur til að skila inn umsóknum í sjóðinn hefur verið framlengdur til 12. desember.

Áhugasöm eru hvött til að kynna sér nánar reglur um úthlutun styrkja úr Vinnuverndarsjóði en við mat á umsóknum verður einkum litið til verkefna og rannsókna er varða:

 • tengsl einstakra sjúkdóma og vinnutengdra einkenna við vinnuumhverfi
 • samfélagslegan og efnahagslegan ávinning af vinnuvernd
 • orsakir, tíðni og þróun vinnuslysa í ákveðnum starfsgreinum
 • jákvæða ímynd og viðhorf almennings til vinnuverndar
 • vitundarvakningu einstakra hópa á vinnumarkaði um vinnuvernd, svo sem starfsfólks sem skilur ekki íslensku, ungs fólks og starfsfólks er sinnir áhættusömum störfum.
 • þekkingu á mikilvægi góðrar vinnustaðamenningar
 • tengsl slæmra vinnuskilyrða og fjarveru starfsfólks
 • aukna vitund almennings um vinnutengda kulnun og hvernig megi fyrirbyggja hana
 • nýsköpun á sviði vinnuverndar
 • viðbrögð við áhrifum aukinnar sjálfvirkni og tæknivæðingar á vinnuumhverfið
 • áhrif samþættingar fjarvinnu og vinnu á vinnustað á vinnuvernd

Við fyrstu úthlutun sjóðsins verður lögð sérstök áhersla á verkefni og rannsóknir er varða tengsl einstakra sjúkdóma og vinnutengdra einkenna við vinnuumhverfi.

Í umsókn skal eftirtalið koma fram:

 • Almennar upplýsingar um umsækjanda, nafn verkefnisstjóra og annarra þátttakenda og samstarfsaðila, ef einhverjir eru
 • Upplýsingar um menntun og fræðilegan bakgrunn umsækjanda og upplýsingar um fyrri verkefni sem tengist vinnuvernd
 • Hnitmiðuð lýsing á verkefninu, markmiðum þess og þýðing
 • Tímaáætlun og lýsing á aðstöðu þátttakenda til að vinna verkefnið;
 • Hvernig staðið verði að stjórnun verkefnis
 • Upplýsingar um nýnæmi og gildi verkefnis og stöðu þekkingar á viðfangsefninu, þ. á m. hvers er vænst að verkefnið muni bæta við þá þekkingu
 • Verkáætlun, lýsing á aðferðafræði, áfangaskiptingu og helstu verkþáttum
 • Greinargóðar upplýsingar um áætlaðan kostnað við verkefnið
 • Hvernig staðið verði að bókhaldsumsjón með verkefninu
 • Upplýsingar um hvort sótt hafi verið um aðra styrki fyrir sömu umsókn

Gæði rannsóknar- eða verkefnaáætlunar ásamt vísindalegu gildi, nýmæli og mikilvægi er lagt til grundvallar við mat á styrkhæfi umsókna auk menntunar og hæfis umsækjenda.

Stjórn sjóðsins annast mat á umsóknum um styrki en hana skipa fulltrúar frá Alþýðusambandi Íslands, Samtökum atvinnulífsins og Vinnueftirlitinu.

Vinnuverndarsjóður hefur 10 milljónir króna til úthlutunar á árinu 2023.

Hámarksstyrkur til einstaks verkefnis er 4 milljónir króna.

Umsóknir sendist á vinnueftirlit@ver.is. Óska má eftir nánari upplýsingum í gegnum sama netfang.