Hoppa yfir valmynd

Frumnámskeið

Frumnámskeið á íslensku og ensku er netnám og því opið allt árið. Það veitir bókleg réttindi fyrir minni vinnuvélar. Frumnámskeið á pólsku er kennt í gegnum Teams-fjarfundakerfið reglulega yfir árið en er væntanlegt í netnámi.

Frumnámskeið fyrir minni vinnuvélar

Námskeiðið veitir bókleg réttindi fyrir:

 • Lyftara með 10 tonna lyftigetu og minni – J flokkur
 • Dráttarvélar með tækjabúnaði og minni gerðir jarðvinnuvéla (4t og undir) – I flokkur
 • Körfukrana og steypudælur – D flokkur
 • Valtara – L flokkur
 • Útlagningarvélar fyrir bundið slitlag – M flokkur
 • Hleðslukrana á ökutækjum með allt að 18 tm lyftigetu – P flokkur

Námskeiðið fer fram í fræðslukerfi Vinnueftirlitsins. Námið er netnám og geta nemendur stundað námið hvar og hvenær sem þeim hentar. Hægt er að sinna því í tölvu, spjaldtölvu og snjallsíma. Námið er opið í 8 vikur frá skráningu og tekur um það bil 15 – 18 klukkustundir að fara í gegnum það.

Fyrstu kaflar námskeiðsins kallast fornám og fjalla um vinnuverndarmál, eðlisfræði, vökvafræði, vélfræði, rafgeyma og öryggi við skurðgröft. Kaflarnir þar á eftir fjalla um einstaka flokka vinnuvéla og fleira þeim tengt. 

Frumnámskeiði lýkur með skriflegu krossaprófi. Próftaka fer fram á starfsstöðvum Vinnueftirlitsins eða eftir atvikum hjá samstarfsaðilum. Sýna þarf gild persónuskilríki með mynd fyrir fyrir próf.

Í upphafi náms gefst nemendum kostur á að velja sér dagsetningu og staðsetningu fyrir skriflegt próf að loknu námi. Hægt er að breyta þeirri ákvörðun en þó þarf alltaf að hafa 48 klukkustunda fyrirvara á breytingum. 

Verkleg þjálfun

Standist nemendur próf að loknu Frumnámskeiði geta þeir hafið verklega þjálfun hjá atvinnurekanda í stjórn og meðferð vinnuvéla. Verkþjálfun skal fara fram undir leiðsögn leiðbeinanda sem hefur réttindi til kennslu og þar sem ekki er margt fólk eða slysahætta. 

Verklegt próf og vinnuvélaskírteini

Þegar nemandi er kominn með staðfestingu á að lokið sé verklegri þjálfun óskar hann eftir prófdómara frá Vinnueftirlitinu og fer í verklegt próf. Sýna þarf gild persónuskilríki með mynd fyrir fyrir próftöku. Standist nemandi prófið fær hann staðfestingu á því hjá prófdómara sem hann framvísar hjá Vinnueftirlitinu um leið og hann sækir um vinnuvélaskírteini fyrir viðkomandi vél/vélar. Greiða þarf fyrir verklegt próf og skírteini við próftöku eða áður en próf er tekið. Með umsókn um vinnuvélaskírteini þarf að fylgja afrit af ökuskírteini. Þegar sótt er um kranaréttindi, fyrir flokka A, B, D og P, þarf viðkomandi að framvísa læknisvottorði.

Hvað þarf maður að vera orðinn gamall til að fá vinnuvélaréttindi?

Það er 16 ára aldurstakmark til að geta setið Frumnámskeið en þremur mánuðum fyrir 17 ára afmælisdaginn getur viðkomandi farið að æfa sig á tæki undir leiðsögn einstaklings með kennararéttindi á vélina. Til að fá vinnuvélaréttindi verður viðkomandi að vera orðinn 17 ára og hafa bílpróf. 

Primary courses - English

Kurs wstępny - Polski

Kurs wprowadzający to kurs dający uprawnienia do obsługi mniejszych maszyn

Kurs zapewnia uprawnienia teoretyczne dla:

 • Wózki widłowe o udźwigu do 10 ton – kategoria J
 • Ciągniki z wyposażeniem i mniejszymi typami maszyn do robót ziemnych (4t i poniżej) – I kategoria
 • Żurawie koszowe i pompy do betonu – kategoria D
 • Walce – kategoria L.
 • Maszyny do układania nawierzchni – klasa M
 • Żurawie do pojazdów o udźwigu do 18 tm – kategoria P

Kursy odbywają się zdalnie w systemie telekonferencyjnym Teams, więc uczestnicy potrzebują komputera podłączonego do Internetu z mikrofonem i głośnikami / słuchawkami. Egzaminy odbywają się w biurach Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy lub, w zależności od przypadku, u partnerów.

Kurs trwa 27 godzin, odbywa się w ciągu trzech dni w normalnych godzinach pracy, tj. od 9:00 do 16:00.

Pierwszy dzień kursu dotyczy bezpieczeństwa pracy, fizyki, hydrauliki, mechaniki, akumulatorów i bezpieczeństwa podczas wykopów.
Dni 2 i 3 dotyczą poszczególnych kategorii maszyn roboczych i innych z nimi powiązanych.
Kurs wstępny kończy się egzaminem pisemnym (odpowiedzi zaznaczane), a do jego zaliczenia wymagana jest 100% obecność.

Szkolenie praktyczne

Jeśli studenci zdadzą egzamin teoretyczny z kursu wstępnego, mogą rozpocząć praktyczne szkolenie u pracodawcy w zakresie sterowania i obsługi maszyn. Kształcenie zawodowe powinno odbywać się pod kontrolą opiekuna mającego prawo do nauczania, w przypadku gdy nie ma wielu osób lub nie ma zagrożenia wypadkiem.

Praktyczny test i certyfikat uprawniający do obsługi maszyn

Kiedy student potwierdzi ukończenie praktyki, zwraca się do egzaminatora z Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i przystępuje do egzaminu praktycznego. Jeśli student zda egzamin, otrzyma od egzaminatora potwierdzenie, które przedstawi Urzędowi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, gdy tylko złoży wniosek o wydanie certyfikatu uprawniającego do obsługi danej maszyn/ maszyn. Za egzamin praktyczny i certyfikat należy uiścić opłatę przed przystąpienie na egzaminu. Do wniosku o wydanie prawa jazdy należy dołączyć kopię prawa jazdy. Ubiegając się o licencję na dźwig, w przypadku kategorii A, B, D i P, dana osoba musi przedstawić zaświadczenie lekarskie.

Ile trzeba mieć lat, aby uzyskać licencję na obsługę maszyn?

Istnieje limit wieku do 16 lat, aby móc uczestniczyć w Kursie Wstępnym, ale na trzy miesiące przed 17 urodzinami dana osoba może rozpocząć praktykę na urządzeniu pod kierunkiem osoby z licencją nauczycielską na maszynie. Aby uzyskać prawo jazdy, osoba, o której mowa, musi mieć ukończone 17 lat i zdać egzamin na prawo jazdy.

Grunnnámskeið

Ökuskólar halda réttindanámskeið fyrir vinnuvélar sem kallast Grunnnámskeið. Grunnnámskeið er 80 kennslustunda námskeið. Námskeiðið gildir fyrir alla vélaflokka sem krafist er réttinda á.

Basic courses - English

Kurs podstawowy - Polski

Szkoły nauki jazdy prowadzą licencjonowane kursy maszyn zwane kursami podstawowymi. Kurs podstawowy to kurs prowadzony przez niektóre szkoły jazdy i trwa 80 godzin. Kurs jest ważny dla wszystkich kategorii maszyn, dla których wymagana jest licencja.