Hoppa yfir valmynd

Tilkynna vinnuslys

Alvarleg slys

Athugið að þegar um er að ræða banaslys og önnur alvarleg vinnuslys skal ávallt hringja án ástæðulausrar tafar í Neyðarlínuna 112.

Tilkynna skal rafrænt til Vinnueftirlitsins öll slys sem leiða til þess að starfsmaður verður óvinnufær í einn eða fleiri daga, umfram þann dag sem slysið varð. Á það einnig við um vinnuslys þar sem leitað var aðstoðar Neyðarlínunnar eða lögreglu. Einnig skal tilkynna slys þar sem líkur eru á að starfsmaður hafi orðið fyrir langvinnu eða varanlegu heilsutjóni.

Með óvinnufærni er átt við að starfsmaður geti ekki sinnt starfi sínu eða sambærilegu starfi.  

Það er á ábyrgð atvinnurekanda að tilkynna um vinnuslys innan viku frá slysdegi.

Rafræn tilkynning

Tilkynna skal Vinnueftirlitinu um vinnuslys, innan viku, í eftirfarandi tilvikum:

  • Starfsmaður lætur lífið
  • Líkur eru á að starfsmaður hafi orðið fyrir langvinnu eða varanlegu heilsutjóni
  • Starfsmaður verður óvinnufær í einn eða fleiri daga, umfram þann dag sem slysið var

Einnig skal tilkynna um slys sem verða í tengslum við starfsemi eða búnað sem Vinnueftirlitið hefur eftirlit með, svo sem slys sem verða í skíðalyftum, rennistigum og fleira.


Athugið

Atvinnurekanda ber skylda til að sjá til þess að vinnuslys sé tilkynnt til Vinnueftirlitsins í samræmi við framangreindar leiðbeiningar.