Hoppa yfir valmynd

Áætlun um öryggi & heilbrigði

Öllum atvinnurekendum ber skylda til að sjá til þess að gerð sé skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað án tillits til stærðar vinnustaðarins.

Hvað er áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað?

Áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað er mikilvægur þáttur í markvissu vinnuverndarstarfi. Tilgangur hennar er að gefa gott yfirlit yfir þær áhættur sem eru á vinnustaðnum og hvernig hefur verið brugðist við þeim með forvörnum. Hún inniheldur sömuleiðis áætlun um til hvaða frekari ráðstafana þurfi að grípa svo unnt sé að koma í veg fyrir hætturnar eða draga úr þeim þar sem ekki er kostur að koma alveg í veg fyrir þær.

Öllum atvinnurekendum ber lagaskylda að sjá til þess að gerð sé skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað án tillits til stærðar vinnustaðarins. Þegar gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði á vinnustað krefst færni sem atvinnurekandi eða starfsfólk hans hefur ekki yfir að ráða skal atvinnurekandi leita aðstoðar viðurkenndra þjónustuaðila.

Mikilvægt er að framsetning áætlunar sé skýr og aðgengileg fyrir stjórnendur og starfsfólk.

Áætlunin þarf að fela í sér:

  • Áhættumat, þar sem gerð er greining og mat á vinnuumhverfinu með tilliti til öryggis og heilsu starfsfólks ásamt samantekt á niðurstöðum áhættumatsins. Áhættumatið er kerfisbundin greining á öllum þáttum vinnuumhverfisins og flokkun áhættuþátta með tilliti til alvarleika fyrir starfsfólk.
  • Áætlun um heilsuvernd og forvarnir, þar sem skilgreind er tímasett úrbótaáætlun um þær ráðstafanir sem grípa þarf til svo koma megi í veg fyrir eða draga úr skilgreindum áhættum samkvæmt áhættumatinu. Einnig á að koma fram yfirlit yfir þær forvarnir sem hafa verið skilgreindar í lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum eða reglugerðum settum með stoð í þeim, svo sem stefnu og viðbragðsáætlun vegna eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis á vinnustöðum og neyðaráætlun sem lýsir ráðstöfunum vegna skyndihjálpar, slökkvistarfs og rýmingar vinnustaðar.

 

  • Eftirfylgni með úrbótum, þar sem kemur fram hvernig fylgja skal eftir að gripið hafi verið til þeirra úrbóta sem koma fram í áætlun um heilsuvernd og forvarnir og gengið úr skugga um að aðrar úrbætur séu enn viðeigandi og hafi tilætluð áhrif.

Unnt er að nálgast þetta verkefni með ýmsum aðferðum en mikilvægt er að sú aðferð sem valin er hverju sinni sé til þess fallin að greina þá áhættu sem getur verið til staðar í viðkomandi vinnuumhverfi.